About

MT L-Agenzija Kulturali ghall-Belt Valletta ssostni u ssahhah il-hajja kulturali vibranti tal-Belt Kapitali permezz tal-holqien ta’ programm ta’ avvenimenti kreattivi zviluppat f’kollaborazzjoni ma’ artisti u Organizzazzjonijiet Kulturali Pubblici ohra. Stabbilita f’Marzu 2019, l-Agenzija hija legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018. ---- EN The Valletta Cultural Agency sustains and strengthens the capital city’s vibrant cultural life through the creation of an annual programme of creative events developed in collaboration with artists and other Public Cultural Organisations. Established in March 2019, the Agency is the legacy project of Valletta 2018 Foundation.

Hosted

11 events total