About

L-Ghaqda Kazini tal-Banda giet imwaqfa fl-1947. L-ghan ta' din l-Ghaqda huwa li tiehu hsieb l-interessi ta' l-Ghaqdiet imsiehba.

Hosted

1 events total